Saltar al contenido

Secció d’Atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat

Benvinguts i benvingudes

El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) és una entitat d’origen muntanyenc, però que al llarg dels més de setanta anys d’història ha anat redefinint el model de centre. Actualment podem definir el CMSC com una entitat de caire cultural, esportiva i educadora, en la qual prenen més que mai un relleu important conceptes com sostenibilitat i ecologia.

El principal actiu de la nostra entitat és l’equip humà. Esport, formació, serveis, vida associativa, lleure, cultura, la nostra acció comunitària es dóna a través de les seccions de l’entitat, que promouen i presten voluntàriament el seu temps per organitzar i dinamitzar els projectes, les activitats i la vida social del Club, amb voluntat de servei i de compromís amb la nostra societat. El Club Muntanyenc Sant Cugat té uns 1.700 socis, molts dels quals participen activament en al menys una activitat al mes. El treball voluntari és primordial, ja que la majoria de les activitats estan organitzades pels propis socis. Els professionals al servei del Club asseguren l’administració i alguns serveis tècnics, però en general són els socis els que coordinen l’activitat social.

La secció d’atletisme està enfocada a les etapes inicials de promoció en les que formem als i a les atletes en els valors i la tècnica de la pràctica de l’atletisme, per tal d’acompanyar-los en el creixement esportiu i desenvolupament en la competició. Aquesta visió és possible gràcies a un equip tècnic format per un conjunt de persones que aporten la preparació i els valors necessaris.

Objectius

Mitjançant la pràctica de l’Atletisme ens proposem:

  • Contribuir al desenvolupament integral de la persona
  • Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d’un estil de vida saludable
  • Aprendre a acceptar les nostres limitacions i la dels altres companys
  • Entendre l’esport com una forma important de relacionar-se socialment
  • Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida
  • Ajudar a controlar situacions d’estrès com poden ser les competicions
  • Ajudar els pares a entendre l’esport en sentit ampli i no només de competició.

Volem acostar l’Atletisme a la ciutat de Sant Cugat i voltants. Apostem per un equip tècnic de qualitat avalat amb grans resultats.

Fer Cortizo
Vicepresident del Club Muntanyenc

En el camí de l’excel·lència donem una gran importància a l’estructura tècnica i a la planificació per potenciar l’escola d’atletisme i créixer any rere any.

Antonio Corgos
Ex-atleta olímpic i director tècnic del Club