Saltar al contenido

documents interns

REGLAMENT INTERN SECCIÓ ATLETISME

NORMATIVA REVISIONS MÈDIQUES

Totes les persones que s’inscriguin o renovin la inscripció (i ja faci 2 anys o més de l’última revisió mèdica), han d’aportar al Club un certificat mèdic on es declarin aptes per a la realització de la pràctica esportiva. 
Atès que no existeix una legislació que obligui a la realització de les revisions, els pares dels atletes, o les persones que no vulguin fer-les, han de signar un full de renúncia on assumeixen tota la responsabilitat per qualsevol problema de salut que pugui sorgir durant la pràctica de l’esport, tant en els entrenaments com a les competicions. 
Per més informació veure document annex.

RENÚNCIA A LA REVISIÓ MÈDICA

En cas de no fer la revisió mèdica pel motiu que sigui, cal omplir i signar aquest document de renúncia.

OFERTA REVISIONS MÈDIQUES CENTRE CAN MORA

El CMSC ha establert un acord amb Centre Can MoraI per fer les revisions mèdiques dels atletes en unes condicions aventatjoses.