Normativa

Perquè un fet rellevant figuri en el palmarès, ha de ser documentable i haver-se aconseguit en una competició oficial.

Per formar part del palmarès, s’ha d’haver realitzat el fet rellevant sent atleta del CMSC. El fet rellevant realitzat amb anterioritat, no és computable en aquest palmarès.

També podrà ser computat aquell fet rellevant d’un atleta, que sense formar part del CMSC, l’hagi assolit, representat al club en alguna competició oficial a nivell d’equip.

Document

PALMARESCMSC