Benvinguts

Club Muntanyenc Sant Cugat

El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) és una entitat d'origen muntanyenc, però que al llarg dels més de setanta anys d'història ha anat redefinint el model de centre. Actualment podem definir el CMSC com una entitat de caire cultural, esportiva i educadora, en la qual prenen més que mai un relleu important conceptes com sostenibilitat i ecologia.

El principal actiu de la nostra entitat és l'equip humà. Esport, formació, serveis, vida associativa, lleure, cultura, la nostra acció comunitària es dóna a través de les seccions de l'entitat, que promouen i presten voluntàriament el seu temps per organitzar i dinamitzar els projectes, les activitats i la vida social del Club, amb voluntat de servei i de compromís amb la nostra societat. El Club Muntanyenc Sant Cugat té uns 1.700 socis, molts dels quals participen activament en al menys una activitat al mes. El treball voluntari és primordial, ja que la majoria de les activitats estan organitzades pels propis socis. Els professionals al servei del Club asseguren l'administració i alguns serveis tècnics, però en general són els socis els que coordinen l'activitat social.

La secció d’atletisme està enfocada a les etapes inicials de promoció en les que formem als i a les atletes en els valors i la tècnica de la pràctica de l’atletisme, per tal d’acompanyar-los en el creixement esportiu i desenvolupament en la competició. Aquesta visió és possible gràcies a un equip tècnic format per un conjunt de persones que aporten la preparació i els valors necessaris.

Objectius

Mitjançant la pràctica de l'Atletisme ens proposem:

Contribuir al desenvolupament integral de la persona

Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d'un estil de vida saludable

Aprendre a acceptar les nostres limitacions i la dels altres companys

Entendre l'esport com una forma important de relacionar-se socialment

Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida

Ajudar a controlar situacions d'estrès com poden ser les competicions

Ajudar els pares a entendre l'esport en sentit ampli i no només de competició.

Junta i Col.laboradors

Cap de la secció

Oswaldo Romero

Coordinador Esportiu

Fernando Cortizo

Tresorera

Silvia Alvero

Administració

Silvia Casellas

Àrea social

Montse Ortiz

Coordinadora d'Atletisme adaptat

Montse Faus

Vocal de l'Àrea Médica

Ramon Adàlia

Àrea de Comunicació

Elisabeth Ciurana

Webmaster

Alex Pérez

Palmarès i Ranquing

Ricard Sirerol

Ferran Ballester

Alex Pérez

Ismael Alonso

Pares i mares col.laboradors

Jordi Casas

Carlos Guzmán

Albert Guerrero

Joan Pere Oñate

Jordi Castro